Toimintasuunnitelma 2017

Lahti City ry

Toimintasuunnitelma 2017                          Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2016 ja kevätkokouksessa 19.4.2017

Lahden ydin uudistuu!

 1. Lahden ydinkeskusta

Lahden ydinkeskusta on Lahden vilkkain paikka. Jalankulkijalaskentojen perusteella ydinkeskustassa kulkee vuosittain 6 – 10 miljoonaa henkilöä (Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun risteys ja kauppakeskus Trion sisäänkäynnit). Vähittäiskaupan, ravintola-alan ja muiden kuluttajapalveluiden liikeyrityksiä on määrällisesti yhtä paljon kuin Jyväskylässä (noin 300). Ydinkeskustan tyhjien liikehuoneistojen määrä kääntyi selvään laskuun vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

 1. Yhdistyksen identiteetti ja strategia

Lahti City ry on kehittämisyhdistys. Yhdistys keskittyy Lahden liikekeskustan kehittämiseen yritysten ja kiinteistöjen arvonluonnin kannalta.

 1. Jäsenistö

Yhdistyksen muodostavat yritykset, kiinteistönomistajat ja Lahden kaupunki. Jäsenmäärä on vuoden 2017 alussa 120. Jäsenmäärän tavoitellaan nousevan vuoden 2017 aikana 150:een.

 1. Viestintä

Yhdistyksen jäsen- ja sidosryhmäviestintä perustuu nettisivustossa julkaistaviin ajankohtaistiedotteisiin, joiden julkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse noin kerran kuukaudessa. Lisäksi toiminnanjohtaja lähettää säännöllisesti yhdistyksen toimintaa koskevia viestejä jäsenille ja sidosryhmille. Yhdistyksen nettisivuston muutetaan mobiilioptimoiduksi. Nettisivustolla ja yhdistyksen Facebook-sivulla julkaistaan ajankohtaisia uutisia.

 1. Verkoston muodostaminen

Yhdistys järjestää joka kuukauden toisena torstaiaamuna kello 8 – 9 vapaamuotoisen aamukahvikeskustelutilaisuuden jäsenille ja yhdistyksen sidosryhmille keskustan kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus pidetään yhdistyksen jäsenenä olevissa kahviloissa ja ravintoloissa. (Keskustelutilaisuutta ei järjestetä tammi-, heinä- eikä elokuussa.)

 1. Taide- ja muotoilukeskus ydinkeskustan bränditekijäksi

Lahti City ry osallistuu osatoteuttajana EAKR-rahoitteiseen projektiin, jossa muodostetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa taide- ja muotoilukeskuksen toimintakonsepti. Tavoitteena on, että keskus sijoittuu ydinkeskustaan. Projekti alkaa kesällä 2017 ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Sen päähallinnoijana on LAMK, ja toisena osatoteuttajana Lahti City ry:n rinnalla on Lahden museot. Projektissa Lahti City ry:n vastuulla on rakentaa yritysyhteistyö a.) keskuksen toteuttamiseksi ja b.) keskuksen juurruttamiseksi ydinkeskustan arvonluonnin bränditekijäksi.

 1. Liikeydinkeskustan viihtyisyys ja sisäiset yhteydet

Katujen viihtyisyys on merkittävin toimintalinja ydinkeskustan kaupalliseksi kehittämiseksi ja keskustan maineen eli brändin kirkastamiseksi. Viihtyisä ympäristö lisää kaupunkilaisten ydinkeskustassa käyttämää aikaa. Se antaa yrityksille mahdollisuuden palvella aiempaa suurempaa joukkoa asiakkaita.

7.1 Aleksanterinkatu

Yhdistys edistää Aleksanterinkadun valmistuneen osuuden käyttöä viihtyisänä ja turvallisena kuljeskelupaikkana. Pääpainona on houkutella yrityksiä ja esimerkiksi kulttuurialan toimijoita hyödyntämään julkista tilaa.

7.2 Rautatienkatu

Yhdistys muodostaa vuoden 2017 aikana näkemyksensä, kuinka Rautatienkatua tulisi kehittää putiikkien, kahviloiden, ravintoloiden ja muiden palveluyritysten katuna. Yhdistys osallistuu kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan Taideakseli-projektiin toukokuusta alkaen. Yhdistys perustaa näkemyksensä yritysten kokemuksiin, jotka saadaan käynnissä olevasta kokeilusta. Yhdistys innostaa yrityksiä hyödyntämään katutilaa oman liiketoimintansa hyväksi.

7.3 Vesijärvenkatu

Yhdistys kerää yrityshaastatteluin aineiston Vesijärvenkadun kehittämisen lähtötiedoiksi. Kun yhdistys muodostaa näkemyksensä kehittämistoimenpiteistä, se sitoutuu kivijalkaliiketoimijoiden näkökulmaan. Haastattelut tekevät yhdistyksen kumppanina Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön tutkijat. Yhdistys varautuu esittämään kehittämistä palvelevaa kokeilua kaupungille vuonna 2017. Sen sisältö ratkeaa lähtötietojen analyysin ja suunnittelun avulla.

7.4 Vapaudenkatu, Hämeenkatu ja muut keskustan kauppakadut

Yhdistys kutsuu yrittäjät koolle syksyllä keskustelemaan kadun tulevaisuudesta.

 1. Joulu- ja talvivalaistus

Yhdistys hyödyntää kokemuksiaan Rautatienkadun joulu- ja talvivalaistuksen järjestämisestä ja toteuttaa vastaavan valaistusprojektin muilla kaduilla yhdessä yritysten ja kaupungin kanssa.

 1. Lahti Calling -projekti

Yhdistys jatkaa tuloksekasta Lahti Calling –projektin kampanjaa yhteistyössä Ladecin kanssa. Siinä tarjotaan aktiivisesti keskustan tyhjiä liiketiloja mahdollisten uusien Lahteen sijoittuvien yritysten käyttöön. Pääkohderyhmänä ovat vähittäiskaupan, kuluttajapalveluiden ja ns. luovan talouden yritykset.

 1. Ydinkiinteistöjen kehittämisprojekti

Yhdistys osallistuu aktiivisesti ydinkeskustan kiinteistöjen kehittämiseen, jotta niihin sijoittuisi vetovoimaista, ydinkeskustan brändiä uudistavaa toimintaa.

 1. MM-kisakaupunki ja Lahti Race

Yhdistys edistää aktiivisesti hiihdon MM-kisojen myönteistä vaikutusta ydinkeskustan elinkeinotoimijoiden kannalta. Lahti Race on pervasiivinen peli, joka tuottaa uusia asiakaskontakteja mukana oleville yrityksille. Yhdistys järjestää pelin kisojen aikana yhdessä Lahden kaupungin, Lahti Regionin ja LAMK:n kanssa.

 1. Pysäköintiin ja liikenteeseen vaikuttaminen

Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti, jotta Lahden ydinkeskustan kadunvarsipysäköintipaikat (noin 1000 paikkaa) palvelisivat mahdollisimman hyvin keskustan liikkeiden asiakkaita. Merkittävä osa paikoista tulisi olla erityisesti lyhytaikaisen pysäköinnin käytössä nykyistä edullisemmin. Kaupungin tulisi pysäköintipolitiikassaan pyrkiä siihen, että keskustaa kohdellaan tasavertaisesti Lahden muiden kaupallisten liiketoimintapaikkojen kanssa.

Lahti City ry:n mielestä ydinkeskustan pitää olla helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Yhdistys kannattaa käveltävää ydinkeskustaa. Mitä enemmän kaupungilla kuljeskellaan, sen enemmän yhdistyksen jäsenliikkeillä on potentiaalisia asiakkaita. Käveltävyyden korostaminen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että yhdistys kannattaa autoilun sallimista ydinkeskustan asiointiliikenteessä.

Pyöräily on tärkeä kulkumuoto ydinkeskustassa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että pyöräilylle osoitetaan riittävät väylät muualta kuin jalkakäytäviltä.

 1. EKK-indeksi

Yhdistys järjestää yhdessä kaupungin kanssa Lahden indeksitietojen keräämisen keskustan kehityksen seuraamiseksi. Yhdistys analysoi tuloksia vertaamalla niitä muiden kaupunkien vastaaviin tietoihin.

 1. Jalankulkuliikennelaskenta

Yhdistys jatkaa yhdessä kaupungin kanssa jalankulkuliikennelaskentaa Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun risteyksessä ja tiedottaa tuloksista julkisuuteen.

 1. Tyhjien liiketilojen laskenta

Yhdistys seuraa kuukausittain katutason vapaiden toimitilojen lukumäärän kehitystä liikeydinkeskustan kymmenen korttelin alueella.

 1. Opintomatka

Yhdistys tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua omakustanteiselle keskustan kehittämisen opintomatkalle syyskaudella 2017.

 1. Verkostoituminen

Yhdistys toimii hyvässä yhteistyössä kaupungin, LUT Lahden, LAMK:n, Ladecin, Lahti Regionin, Lahti Eventsin, MM-kisaorganisaation, Lahden Pysäköinti Oy:n (toriparkki), Lahden torin ja alueen elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Yhdistys osallistuu Elävät kaupunkikeskustat ry:n toimintaan ja pitää suoraan yhteyttä Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman sisarjärjestöön.

 1. Joulukauden avaus

Yhdistys järjestää Lahden joulukauden avaus -tapahtuman kauppatorilla lauantaina 25. marraskuuta 2017.

 1. Taidelauantai

Lahti City ry toteuttaa Vesku Show -nimisen yhteisötaidetapahtuman yhdessä Vesijärvenkadun yritysten ja paikallisten taiteilijoiden kanssa Lahden taidelauantaina 26.8.2017. Taidelauantaina aktivoidaan myös ydinkeskustan ravintolat järjestämään iltaohjelmaa.

 1. Fillarietappi Aleksanterinkadulle

Yhdistys käynnistää yhteistyökumppaniensa kanssa polkupyörien huoltopisteen toiminnan Aleksanterinkadulla.

 1. Tuoli ja kukkaruukku -kampanja

Yhdistys innostaa kivijalkaliikkeitä kalustamaan jalkakäytäviä kesäkaudella.

 1. Jouluikkunakilpailu

Yhdistys pyrkii yhteistyöhön median kanssa, jotta järjestettäisiin kivijalkaliikkeiden jouluikkunakilpailu marras-joulukuussa.

 1. Lahti Shopping Guide

Yhdistys selvittää Lahti Shopping Guiden tarpeen ja mahdolliset yhteistyökumppanit.

 1. Talous

Yhdistys tavoittelee ylijäämäistä tulosta, jotta toimintaa on mahdollista kehittää tulevina vuosina kestävästi. Yhdistyksen maksuliikenteestä ja taloushallinnosta vastaa toimeksiantosopimuksella jäsenenä oleva tilitoimisto.