Hyväksytty syyskokouksessa
31.10.2017

1. Lahden keskusta
Keskusta on Lahden vilkkain ja elinvoimaisin paikka. Siellä on satoja ainutlaatuisia yritystarinoita.

2. Yhdistyksen strategia
Keskustan kehittämisyhdistys Lahti City uudistaa ja markkinoi keskustaa ja rakentaa keskustan brändiä eli kävijäkokemusperusteista mainetta.
Lahti City lisää yritysten edellytyksiä tarjota palvelujaan asiakkaille. Yhdistys muodostaa keskustan kehittämisverkoston yritysten, kiinteistöjen, tapahtumajärjestäjien, kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken.

3. Jäsenistö
Lahti City on yhdistys, jonka muodostavat yritykset, kiinteistönomistajat ja Lahden kaupunki. Jäsenmäärä on vuoden 2018 alussa 140. Vuoden 2018 jäsenmäärätavoite on 20 uutta jäsenyhteisöä.

4. Viestintä
Lahti Cityn viestintä kohdistuu ensisijaisesti jäsenyrityksiin ja sidosryhmiin. Tavoitteena on innostaa yritystoimijoita ydinkeskustan mainetta kirkastaviin toimenpiteisiin. Tapahtumakohtaisesti Lahti City toteuttaa myös mainosviestintää kuluttajille.
Lahti Cityn toiminnanjohtaja viestii keskustan kehittämisen ajankohtaisista näkemyksistä mediassa.
Lahti Cityn jäsen- ja sidosryhmäviestintä perustuu nettisivustossa julkaistaviin ajankohtaistiedotteisiin. Niiden julkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse noin kerran kuukaudessa. Lisäksi toiminnanjohtaja lähettää säännöllisesti yhdistyksen toimintaa koskevia viestejä jäsenille ja sidosryhmille. Nettisivustolla ja yhdistyksen Facebook-sivulla julkaistaan ajankohtaisia uutisia.

5. Ydinkeskustan verkoston muodostaminen
Lahti City järjestää joka kuukauden toisena torstaiaamuna kello 8 – 9 vapaamuotoisen aamukahvikeskustelutilaisuuden jäsenille ja yhdistyksen sidosryhmille keskustan kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus pidetään yhdistyksen jäsenenä olevissa kahviloissa ja ravintoloissa. (Keskustelutilaisuutta ei järjestetä tammi-, heinä- eikä elokuussa.)

6. Taide- ja muotoilukeskus ydinkeskustan bränditekijäksi
Lahti City osallistuu osatoteuttajana EAKR-rahoitteiseen TAJUMO-projektiin, jossa muodostetaan Lahden uuden taide- ja muotoilukeskuksen toimintakonsepti.
Projekti kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Sen päähallinnoijana on LAMK, ja toisena osatoteuttajana Lahti City ry:n rinnalla on Lahden museot.
Projektissa Lahti City ry:n vastuulla on rakentaa yritysyhteistyö a.) keskuksen toteuttamiseksi mahdollisimman vetovoimaisesti ja b.) keskuksen juurruttamiseksi keskustan kaupalliseksi bränditekijäksi.

7. Kauppakatujen vilkastuttaminen
Lahti Cityn kannalta on tärkeää, että keskusta on helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, myös henkilöautoilla. Kun katujen käveltävyys paranee, kaupunkilaisten ydinkeskustassa käyttämä aika lisääntyy. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden palvella aiempaa suurempaa joukkoa asiakkaita.

7.1 Rautatienkatu
Rautatienkadusta tulee Taideakseli matkakeskuksen ja ydinkeskustan välille vuonna 2018. Lahti City osallistuu projektiin aktiivisesti. Lisäksi yhdistys toimii sen eteen, että Harjukadun ja Hämeenkadun väliselle osuudelle päätettäisiin vuonna 2018 toteuttaa levennetty jalkakäytävä. Toimenpidettä on kokeiltu vuodesta 2016 lähtien.

7.2 Vesijärvenkatu
Lahti City esittää erillisen suunnitelman perusteella kokeilua, joka vilkastuttaa liikkumista Vesijärvenkadulla. Suunnittelualueena on Vesijärvenkadun jakso Aleksanterinkadulta Lahdenkadulle. Suunnitelma laaditaan yhdessä katujakson yritysten ja kiinteistöjen sekä kaupungin suunnittelijoiden kanssa osana LUT Lahden KESY-hanketta.

7.3 Hämeenkatu ja Vapaudenkatu
Lahti City kokoaa Hämeenkadun ja Vapaudenkadun yritysten mielipiteet katujen kaupalliseksi kehittämiseksi. Tarvittaessa pidetään yritysten ja suunnittelijoiden yhteisiä työpajoja. Toiminta toteutetaan osana LUT Lahden KESY-hanketta.

8. Keskustan pysäköinti
Lahti City toteuttaa yritysten, kaupungin ja Lahden Pysäköinti Oy:n kanssa yhteisen projektin, jossa tavoitteena on kustannusvapaa pysäköinti ydinkeskustan liikkeiden asiakkaille.
Yhdistys toimii sen eteen, että Vesijärvenkadulle tulisi käyttöön nykyistä enemmän kadunvarsipysäköintipaikkoja.

9. Keskustan kehittämisryhmä
Lahti Cityn hallitus nimeää edustajansa keskustan kehittämisryhmään. He osallistuvat aktiivisesti ryhmän toimintaan.

10. EKK-indeksi
Lahti City järjestää yhdessä kaupungin kanssa Lahden indeksitietojen keräämisen keskustan kehityksen seuraamiseksi. Yhdistys analysoi tuloksia vertaamalla niitä muiden kaupunkien vastaaviin tietoihin.

11. Jalankulkuliikennelaskenta
Lahti City analysoi ja seuraa keskustan jalankulkuliikennettä ja tiedottaa tuloksista julkisuuteen. Ydinkeskustassa kulkevien ihmisten määrä on tärkein yksittäinen mittari, kun arvioidaan keskustan elävyyttä.

12. Tyhjien liiketilojen laskenta
Lahti City seuraa katutason vapaiden toimitilojen lukumäärän kehitystä liikeydinkeskustan kymmenen korttelin alueella. Ydinkeskustassa toimivien yritysten määrä on tärkein mittari, kun arvioidaan keskustan elinvoimaisuutta.

13. Verkostoituminen
Lahti City toimii hyvässä yhteistyössä kaupungin, LUT Lahden, LAMK:n, Ladecin, Lahti Regionin, Lahden Pysäköinti Oy:n, Lahden torin ja alueen elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Yhdistys osallistuu Elävät kaupunkikeskustat ry:n toimintaan ja pitää suoraan yhteyttä Helsingin, Turun, Tampereen, Kööpenhaminan ja Tukholman sisarjärjestöön.
Lahti City verkostoituu vuonna 2018 erityisesti paikallisten tapahtumanjärjestäjien ja -tuottajien kanssa, jotta keskustan tapahtumatoiminta kehittyy ympärivuotisesti ja jokaviikkoisesti.

14. Lahden joulukauden avaus
Lahti City järjestää Lahden joulukauden avaus -tapahtuman kauppatorilla marraskuussa 2018. Ks. kohta 19.

15. Yhen illan juttu
Lahti City järjestää Yhen illan juttu -nimisen ostostapahtuman kahdesti vuonna 2018. Päivämäärät päätetään ja julkistetaan alkuvuodesta. Ks. kohta 19.

16. Tuoli ja kukkaruukku -kampanja
Lahti City innostaa kivijalkaliikkeitä kalustamaan jalkakäytäviä kesäkaudella. Ks. kohta 19.

17. Jouluikkunakilpailu
Lahti City järjestää kivijalkaliikkeiden jouluikkunakilpailun marras-joulukuussa. Ks. kohta 19.

18. Talous ja hallinto
Lahti City tavoittelee ylijäämäistä tulosta, jotta toimintaa on mahdollista kehittää tulevina vuosina kestävästi. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa toimeksiantosopimuksella tilitoimisto.
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja läpinäkyvästi erillisen ohjesäännön mukaisesti. Hallitus päivittää talouden ja hallinnon ohjesäännön vuoden 2018 ensi neljänneksellä vuoden 2017 kokemusten perusteella.
Toiminnallisesta ja taloudellisesta yhteydestä kaupungin kanssa sovitaan erillisellä yhteistoimintasopimuksella.

19. Toimihenkilöt
Lahti Cityn palveluksessa on toiminnanjohtaja. Tapahtumiin pyritään hankkimaan tuottaja ostopalveluna.