Toimintasuunnitelma 2014

Hyväksytty yhdistyksen syysvuosikokouksessa 26.11.2013

1. Yleistä

Lahden keskustaeheytys ry:n keskipitkän aikavälin tavoitteena on, että Lahdessa toteutetaan Suomen modernin ajan huomattavin keskutauudistus. Keskustaeheytys tuottaa jäsenilleen hyötyä ja vahvistaa Lahden ydinkeskustan brändiä edistämällä keskustan toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja oppimista. Yhdistys osallistuu aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun ja pyrkii edistämään keskustan uudistumista vetovoimaiseksi ja helposti saavutettavaksi elinkeinotoiminnan paikaksi. Yhdistys järjestää keskustassa tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa ja laatii suunnitelman keskustan toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Seuratakseen keskustan brändin kehitystä yhdistys toteuttaa vuoden 2014 aikana yhdessä kaupungin kanssa keskustan jalankulkijaliikenteen on-line laskentajärjestelmän ja osallistuu EKK:n kehityskuvaprojektiin. Yhdistyksen vaikutusvallan kasvu perustuu hyvään jäsenkehitykseen. Jäseniä hyödyttävän toiminnan ansiosta yhdistyksen jäsenmäärän tavoitellaan kasvavan vuoden 2014 aikana 100 yritykseen ja yhteisöön.

2. Keskustan vetovoimaisuus ja helppo saavutettavuus

Yhdistys osallistuu keskustan yleissuunnitteluun ja liikekeskustan katujen ja muiden julkisten paikkojen suunnitteluun edustamalla erityisesti kivijalkaliikkeiden ja keskustan muun elinkeinotoiminnan näkökulmaa. Toiminnanjohtajan tukena toimivat alansa ammattilaisista koostuva kaupunkisuunnitttelutiimi ja toiminnallisuus- ja viihtyisyys- eli tovitiimi, jotka asettaa yhdistyksen hallitus.

3. Tapahtumien järjestäminen ja muu paikanmarkkinointi

Yhdistys kehittää järjestämiään markkinointitapahtumia Taidelauantaita, Joulun avausta ja Joulutoria siten, että niiden tuotantoon osallistuu aiempaa useampia yrityksiä, järjestöjä, toiminta- ja harrasteryhmiä ym. paikallisia osapuolia. Toiminnanjohtajan tukena  työskentelee tapahtumatuotannon ja markkinoinnin ammattilaisista koostuva tapahtumatiimi, jonka asettaa yhdistyksen hallitus.

4. Tiedottaminen

Yhdistys ylläpitää nettisivustoa, julkaisee ajankohtaistiedotteita jäsenyhteisöille, järjestää säännöllisesti yritystapaamisia (kuukausittaiset aamukahvit) ja kommunikoi aktiivisesti medialle ja eri sidosryhmille. Toiminnanjohtajan tukena viestinnässä toimii yhdistyksen puheenjohtaja ja muu hallitus.

5. Hallitus ja muut toimihenkilöt

Yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus päättää vuosisuunnitelman mukaisista toimenpiteistä toiminnanjohtajan esittelyn perusteella. Toiminnanjohtaja raportoi omista toimenpiteistään ja tiimien toiminnasta hallitukselle. (Vuoden 2014 toimihenkilöt on esitelty sivulla Yhdistys.)

6. Tiimit

Yhdistykseen perustetaan kolme tiimiä, jotka muodostavat toimintasuunnitelman toteuttamista edistävän asiantuntijaverkoston. Tiimien kokoamisesta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Tiimit ovat kaupunkisuunnittelutiimi, toiminnallisuus- ja viihtyisyys- eli tovitiimi ja tapahtumatiimi.

7. Verkostot

Lahden keskustaeheytys muodostaa keskustan kehittämisen johtavan paikallisen osaamisverkoston. Se mahdollistaa kaupungin ja yritysten välisen myönteisen vuorovaikutuksen. Paikallisesti keskustaeheytys verkostoituu kiinteistöyhdistyksen, yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin toimintaan. Keskustaeheytys toimii osana valtakunnallista Elävät kaupunkikeskustat ry:tä ja pyrkii yhteistyöhön kansainvälisen Project for Public Spaces –järjestön kanssa.

8. Talous

Lahden keskustaeheytys ry ja Lahden kaupunki tekevät kolmevuotisen kumppanuussopimuksen, jossa määritellään yhdistyksen toiminnallinen tuotos ja kaupungin rahoituksellinen panostus. Yhdistyksen vuosibudjetin loppusumma on noin 150 tuhatta euroa. Pääsääntönä on, että rahoituksesta puolet tulee kaupungilta ja puolet elinkeinoelämältä.

Jäsenmäärän kasvutavoitteella pyritään myös jäsenmaksutuottojen kasvuun. Tiimien tehtävänä on tuottaa toiminnallisia aloitteita keskustan kehittämiseksi ja kasvattaa yhdistyksen rahoitusresursseja.
Yhdistys tavoittelee ylijäämäistä tulosta, jotta toimintaa on mahdollista kehittää tulevina vuosina kestävästi.